Perquè participar en un grup de Teràpia Gestalt ens permetrà conèixer-nos millor, i superar, junt amb un grup de persones que comparteixen les mateixes inquietuds, els problemes personals i de relació que puguem tenir, com ansietat, baixa autoestima, inseguretat i pors de diferents tipus, dificultats per comunicar-nos, i conflictes en les nostres relacions.

El secret de l’autèntica felicitat per Claudio Naranjo

Aquest és un altre de la sèrie de vídeos extrets del blog de Haiki Lorenzo en els que diferents autors parlen sobre el "secret de l'autèntica felicitat", en aquest cas és Claudio Naranjo, un dels mestres de la teràpia Gestalt i de l'eneagrama, molt respectat, admirat, i autor de molts llibres que parlen sobre aquestes teràpies.

Coneixeu la teràpia de l’eneagrama de la personalitat?

L’eneagrama com a teràpia serveix per poder identificar ràpidament les raons més profundes del patiment d’una persona, ja que ajuda a explicar els nostres mals i també com superar-los, tan sols acceptant que el nostre Ego és així. De nou sent conscients de com són les coses ens podem alliberar i veure i reconèixer la nostra Essència, i saber que en ella i en nosaltres mateixos hi ha tot el que ens cal per poder superar el sofriment.

L’eneagrama és el mapa que ens orienta en el procés d’autoconeixement, ja que ens dona una drecera per poder arribar més ràpidament a la nostra Essència deixant l’Ego pel camí.