L’eneargrama de la personalitat és una teràpia que postula que hi ha 9 tipus bàsics de personalitats humanes, que es denominen sota un número de l’1 al 9.

 

Els 9 tipus bàsics de personalitat inicials s’agrupen entorn a tres centres motors:

  • Emocionals, incloent els tipus; 2, 3, i 4
  • Intel·lectuals, que conté els tipus: 5, 6 i 7
  • Instintius, amb els tipus de personalitat: 8, 9, i 1

Al mateix temps, cada un dels 9 tipus bàsics es divideix en 3, seguint la teoria dels instints que descriu les respostes humanes també en 3:

  • Conservació o supervivència
  • Social o de pertinença
  • Sexual o d’unió de parella

Per tant el resultat són 27 caràcters diferents.

maskPerò per entendre bé aquesta teoria cal explicar la divisió entre essència i ego que hi ha en cada persona. La nostra Essència està formada per una sèrie de virtuts inherents a nosaltres mateixos, com la innocència, la curiositat, l’amor, la generositat, l’espontaneïtat, o la llibertat de l’ésser; a mesura que anem creixent aquestes virtuts formen part del nostre potencial.

Però per altra banda, la nostra necessitat d’estima i d’acceptació per part dels altres, fa que adaptem la nostra essència a allò que s’espera de nosaltres, i per tant desenvolupem l’Ego com a estructura del nostre caràcter, tapant i enfosquint l’Essència.

L’Ego ens fa actuar d’una manera automàtica i inconscient, ens limita causant-nos insatisfacció i sofriment. Fa oblidar-nos de les nostres necessitats i desitjos reals substituint-los per altres de falsos i neuròtics. Fa allunyar-nos de la realitat i interpretar-la de manera rígida i immòbil. Empobreix les nostres relacions i les nostres vivències fent-nos repetir patrons de comportament, atrapant-nos i dificultant-nos, causant-nos infelicitat.

L’Eneagrama és la descripció d’un ventall d’Egos possibles. Cadascun d’ells composat per:

  1. Un motiu per viure erroni, profund i ocult al que anomena Passió.
  2. Un conjunt de creences, valors i idees fixes, una construcció de com la persona ha de ser i estar en el món a les que anomena Fixacions cognitives.
  3. I per últim, una sèrie de conductes automàtiques, comportaments descentrats i maneres de fer compulsives conseqüents amb tot l’anterior.

L’eneagrama com a teràpia serveix per poder identificar ràpidament les raons més profundes del patiment d’una persona, ja que ajuda a explicar els nostres mals i també com superar-los, tan sols acceptant que el nostre Ego és així. De nou sent conscients de com són les coses ens podem alliberar i veure i reconèixer la nostra Essència, i saber que en ella i en nosaltres mateixos hi ha tot el que ens cal per poder superar el sofriment.

L’eneagrama és el mapa que ens orienta en el procés d’autoconeixement, ja que ens dona una drecera per poder arribar més ràpidament a la nostra Essència deixant l’Ego pel camí.

Comenta

Your email address will not be published.