PER A QUÈ SERVEIX L’ENEAGRAMA?

A Teràpia, l’utilitzo per identificar més ràpidament les raons profundes del sofriment de la persona que em demana ajuda. Mentre treballem en el present amb Teràpia Gestalt, Bioenergètica o PNL, li ofereixo aquest coneixement perquè sigui la persona qui, en el seu dia a dia, pugui conèixer-se i evitar el seu sofriment per si mateixa.

L’Eneagrama permet centrar la teràpia i li dóna una línia a seguir. D’aquesta manera jo puc proposar accions terapèutiques més guaridores en funció de cada caràcter.

Utilitzat en Teràpia ofereix i possibilita una explicació dels nostres mals i una guia de com tallar-los, que és tan senzill com acceptar que el nostre Ego és així. Només això ens allibera i ens dóna l’opció de mirar la nostra Essència i reconèixer-la, saber que en ella, en nosaltres mateixos, hi ha tot el potencial que necessitem per guarir encara que temporalment necessitem d’ajuda i suport.

L’Eneagrama ens ajuda en el procés d’auto coneixement. Si conèixer-se a un/a mateix/a és el viatge més apassionant, l’Eneagrama és el mapa que ens orienta en aquest viatge, facilitant-nos una drecera que ens permeti arribar més ràpidament a l’Essència del nostre ésser deixant l’Ego pel camí.

Si iniciem el viatge compromesos amb nosaltres mateixos, oberts i disposats a auto observar-nos. El seguim amb constància i perseverança, acompanyats potser d’un terapeuta, deixant-nos tocar reconeixent-nos en un dels estils del caràcter o eneatips; no dubtem que el camí potser ens causi dolor però també ens farà gaudir d’una vida més sana, més plena que enriquirà les nostres relacions, tornant-se una experiència de creixement i transformació personal.

EN QUÈ CONSISTEIX L’ENEAGRAMA?

L’Eneagrama de la Personalitat descriu nou tipus bàsics de personalitat humana que es subdivideixen cadascun d’ells en tres, totalitzant 27 tipus de caràcter.

Els nou tipus bàsics es denominen sota un número de l’1 al 9 i s’agrupen al voltant de tres centres motors: Emocionals, Intel·lectuals o Instintius, essent dos, tres i quatre, els primers; cinc, sis i set, els segons i vuit, nou i un, els tercers.

La subdivisió de cada tipus en tres obeeix a la Teoria dels Instints que condiciona la resposta humana segons aquest sigui preferentment de conservació o supervivència, social o de pertinença i sexual o d’unió a la parella. Cadascun dels 27 tipus resultants afegirà l’afegitó de l’instint al número principal per a la seva comprensió.

Per entendre què és l’Eneagrama cal entendre prèviament l’escissió fonamental de l’ésser humà, la divisió entre Essència i Ego en la persona.

Diguem que essent nens/es, durant la nostra infantesa, desenvolupem una sèrie de Virtuts inherents a l’ésser humà, a nosaltres mateixos, a la nostra Essència.  Serien la Innocència, la Curiositat, l’Amor, la Generositat, l’Espontaneïtat, la Llibertat de l’Ésser, entre d’altres.  Al llarg de la nostra vida, aquestes Virtuts, aquesta Essència està present formant part del nostre potencial.

De la mateixa manera, en la nostra infància necessitem ser estimats i acceptats per sobreviure, necessitem l’Amor incondicional dels nostres Pares i persones de referència. Que ens acceptin tal com som, que acceptin la nostra Essència.

Per les seves pròpies limitacions, aquestes persones ens donen un amor “condicionat” fent-nos creure que com som en essència , no podem ser estimats ni sobreviure, hem d’adaptar-nos, oblidar-nos de com som i crear un personatge que s’ajusti a allò que s’espera de nosaltres.

A aquest personatge l’anomenem Ego.

A mesura que creixem es va desenvolupant i formant l’Ego com a estructura de caràcter, s’instal·la en el nostre interior enfosquint la nostra Essència. Fa oblidar-nos de qui som realment. A diferència del teatre, no deixem el personatge un cop acabada la funció, confonent-nos i creient que aquest personatge som nosaltres.

L’Ego ens fa actuar d’una manera automàtica i inconscient, ens limita causant-nos insatisfacció i sofriment. Fa oblidar-nos de les nostres necessitats i desitjos reals substituint-los per altres de falsos i neuròtics. Fa allunyar-nos de la realitat i interpretar-la de manera rígida i immòbil. Empobreix les nostres relacions i les nostres vivències fent-nos repetir patrons de comportament, atrapant-nos i dificultant-nos, causant-nos infelicitat.

Darrere de l’Ansietat, la Depressió, les pors, la inseguretat i les fòbies, el Toc, la baixa Autoestima i altres situacions que descric a la pestanya T’ajudo hi és el nostre Ego com a principal responsable.

Parafrasejant a Claudio Naranjo, l’Ego és la nostra neurosi.

L’Eneagrama és la descripció d’un ventall d’Egos possibles. Cadascun d’ells composat per:

  1. Un motiu per viure erroni, profund i ocult al que anomena Passió.
  2. Un conjunt de creences, valors i idees fixes, una construcció de com la persona ha de ser i estar en el món a les que anomena Fixacions cognitives.

3. I per últim, una sèrie de conductes automàtiques, comportaments descentrats i maneres de fer compulsives conseqüents amb tot l’anterior.

L’Eneagrama és el resultat de diferents savieses. Es basa en els coneixements de George Gurdieff, Mestre místic armeni nascut al segle XIX i la seva escola de Quart Camí que alhora va recollir  savieses de Sufisme, Budisme, Hinduisme i Cristianisme.

Va ser desenvolupat amb l’aportació fonamental del xaman Bolivià Oscar Ichazo que va difondre els seus coneixements a un grup d’interessats escollits en un llarg retir a Arica, Xile, en la segona meitat de l’any 1970. Oscar Ichazo va anomenar a la seva creació Protoanàlisi de la personalitat, nom amb el qual també és conegut l’eneagrama.

Entre els participants en aquest retir es trobava Claudio Naranjo, psiquiatre xilè, Terapeuta Gestalt i un dels tres hereus del coneixement de Fritz Perls, el creador de la Teràpia Gestalt a l’Institut Esalen de Califòrnia.

Naranjo va mantenir un profund interès en la Psicologia  Humanista i en l’Anàlisi i investigació de la personalitat, desenvolupant aquesta activitat a la Universitat de Berkeley, a més de ser un gran coneixedor  de la filosofia Budista a través de grans Mestres orientals com Tartang Tulku Rimpoché entre d’altres.

El Dr. Claudio Naranjo ha aprofundit, detallat i desenvolupat l’Eneagrama com a eina d’auto coneixement humà tal com el coneixem en l’actualitat, des que va rebre el seu coneixement de la mà d’Oscar Ichazo, per mitjà dels seus coneixements i la seva experiència en els grups de treball desenvolupats al programa SAT que ell va crear.