Autoestima i vanitat

En aquest post m'agradaria explicar la diferència entre autoestima i vanitat, a partir de l'experiència viscuda després d'un Taller.
L’Autoestima té a veure amb l’acceptació incondicional del què ens passa i es forja a la nostra etapa infantil, des de que som bebès, per part dels nostres pares i en primera instància per la nostra mare. La seva presència en torna la consciència que el que ens passa, sigui el que sigui, està bé i és acceptat. I quan parlo del què ens passa em refereixo a necessitats bàsiques i emocions, sentir en sentit ampli.

Coneixeu la teràpia de l’eneagrama de la personalitat?

L’eneagrama com a teràpia serveix per poder identificar ràpidament les raons més profundes del patiment d’una persona, ja que ajuda a explicar els nostres mals i també com superar-los, tan sols acceptant que el nostre Ego és així. De nou sent conscients de com són les coses ens podem alliberar i veure i reconèixer la nostra Essència, i saber que en ella i en nosaltres mateixos hi ha tot el que ens cal per poder superar el sofriment.

L’eneagrama és el mapa que ens orienta en el procés d’autoconeixement, ja que ens dona una drecera per poder arribar més ràpidament a la nostra Essència deixant l’Ego pel camí.