Perquè teràpia Gestalt + Coaching?

La teràpia Gestalt és una manera d’entendre la vida i les persones, pretén ajudar a l’autoconeixement i al creixement personal en totes les àrees de la persona, per tant és més global i holístic que el Coaching.

La teràpia Gestalt es basa en l’Aquí i l’Ara, és a dir solament existeix el present, el passat ja va ser i el futur encara no ha arribat, però per tal que la persona estigui en el present ha de desenvolupar la presència, és a dir l’art de l’auto escolta i auto observació solament en el present, discernint el que ve del passat i tot el que la persona va ser interfereix en ser lliure en el present, això és l’educació i la infància que marquen a foc la manera de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb els altres, i condicionen la manera de moure’ns per la vida. És a dir, no ens deixen ser lliures.

El secret de l’autèntica felicitat per Claudio Naranjo

Aquest és un altre de la sèrie de vídeos extrets del blog de Haiki Lorenzo en els que diferents autors parlen sobre el "secret de l'autèntica felicitat", en aquest cas és Claudio Naranjo, un dels mestres de la teràpia Gestalt i de l'eneagrama, molt respectat, admirat, i autor de molts llibres que parlen sobre aquestes teràpies.

Claudio Naranjo, psiquiatra chileno y actual referente en la Terapia Gestalt, aboga por las acciones reales en la vida diaria que podemos hacer las personas normales y corrientes en nuestra cotidianeidad, para transformarnos en seres más humanos, completos y felice