Desànim i Baixa Autoestima. Depressió

Ens sentim desanimats i perduts, amb poca energia, el pit enfonsat i els nostres sentiments enfosquits. El pensament circular i repetitiu, enganxat a successos no resolts, ens porta a creure que no valem, que no mereixem, que no podem.

El pensament circular i repetitiu, enganxat a successos no resolts, ens porta a creure que no valem, que no mereixem, que no podem.

Et compares sovint i et sents amb inferioritat respecte la resta de persones, no et sents valuós/a i et costa relacionar-te amb normalitat, potser amb sentiments de culpa i desvalorització.

La Teràpia Gestalt et faciliarà recuperar la teva energia, especialment la Teràpia Corporal Bionergètica que en primera instància resulta molt eficaç. Recuperar la confiança en el nostre cos ens permetrà sentir-nos segurs d’afrontar la nostra situació i, progressivament, adonar-nos d’allò que podem fer per sortir-ne i confiar de nou en nosaltres mateixos/es i en la vida.