¿Qué es el Coaching con PNL?

El Coaching amb PNL és un mètode d’acompanyament i guia per a les persones compost per tècniques, recursos i eines que faciliten la millora, el desenvolupament i el canvi personal.

Orientat a la resolució de problemes, el Coaching amb PNL s’ocupa d’aquells problemes, tan personals com de relació, que tenen un efecte negatiu sobre la vida de les persones provocant insatisfacció o patiment i davant els quals, les persones es troben estancades o fins i tot bloquejades, sense trobar una solució satisfactòria. El Coaching amb PNL intenta resoldre els problemes amb la màxima brevetat possible. Per tal de poder fer-ho, es centra en el present, en el concret, en l’aquí i en l’ara, i en les accions necessàries per aconseguir-ho.

El Coaching amb PNL utilitza tècniques de reestructuració mental, expressives i teatrals, treballa amb la comunicació, les metàfores i la intuïció per fer possible a les persones descobrir per elles mateixes, noves opcions de decisió i comportament que els hi permetin conduir-se a sí mateixos al seu benestar futur.

AMB QUÈ ET POT AJUDAR EL COACHING AMB PNL?

Ansietat, Angoixa, Estrés

El Coaching amb PNL proposa tècniques pràctiques, accions i mètodes de treball per poder facilitar un canvi personal davant de les situacions que t’angoixen o t’estressen per manejar-les amb prou autocontrol i calma.

Desànim i Baixa Autoestima

El Coaching amb PNL proposa concretar la nostra vivència de desànim o baixa autoestima. Això ens ajuda a diluir el patiment i a detectar les nostres necessitats i desitjos genuïns, i ens motivarà a enfocar-nos en les nostres possibilitats reals de millora i desenvolupament personal.

Pors, Inseguretats, Obsessions i Timidesa

Davant d’aquests problemes, el Coaching amb PNL s’enfoca en els intents de solució que la persona porta a terme, i que perpetuen el problema proposant accions per la reestructuració del pensament i el canvi personal.

Culpa, Vergonya, Enveja, Ràbia
Desequilibri i Conflicte emocional

El Coaching amb PNL facilita contemplar les emocions en la seva dimensió real i prendre consciència del què fem amb elles i que ens fa mal, limita o perjudica a les persones que ens envolten.

Infelicitat, Fracàs, Desorientació Vital
Buit existencial

Es podria dir que potser és la situació més paradigmàtica en la que el Coaching amb PNL pot ser-nos útil, les eines i recursos d’aquestes tècniques ens guien per poder determinar en quin lloc estem encallats i quina és la ruta de sortida a la qual ens hem de dirigir.

ELS PASSOS DEL COACHING AMB PNL

1

Identificar el problema
i concretar-lo:

Què et passa que sigui un problema?
Quan, on, quant, amb qui et passa?
Com funciona allò que no funciona?
Què fas per solucionar que encara ho empitjori més?

2

Definir l’objectiu, el què tu vols aconseguir al respecte:

Què vols tenir en comptes del que ja tens?
Que sigui coherent amb el que et passa, que depengui de tu, sigui realista, possible i equilibrat amb el teu entorn.

3

Establir uns medis concrets i accions concretes per aconseguir el teu objectiu:

Quin serà el primer pas? I els següents? Com sabré que he aconseguit el que realment vull? Quina serà el primer signe de canvi?
Pots conèixer el Coaching amb PNL de forma vivencial I pràctica amb aquest taller.

Pots conèixer el Coaching amb PNL de forma vivencial i pràctica amb aquest taller

COM ÉS UNA SESSIÓ DE COACHING AMB PNL

Dinàmica i Vivencial

Utilitzem els jocs de rol i el moviment, els símbols i les metàfores, els nostres problemes es resolen amb la intuïció a més a més de la raó.

Treballem la comunicació i el llenguatge

Per tal de posar atenció a com ens limitem amb les paraules, el que ens diem i el que no diem. Es pretén fer servir el llenguatge per poder utilitzar-lo a favor nostre, permetent una comunicació més efectiva.

Utilitza tècniques de enfocament i visualització

Per l’afirmació i reforç del que sents i vols genuïnament.

Amplia la nostra percepció

No solsament posem atenció als nostres pensaments, sinó que també posem atenció al nostre llenguatge corporal i a les nostres emocions per actuar amb coherència.

Pràctica i motivadora

Aporta propostes d’acció, pautes i rutines per la vida diària originals i concretes, passos per el camí del canvi.

Transparència i honestedat

Junts aclarirem el que et passa i el què vols. Jo et diré el què és possible i què no, el que està en les meves mans i el que se’m escapa. El Coaching amb PNL és una relació amb les regles clares, sense enganys.

Què aporta el Coaching amb PNL?

Saber què és i el que volem i cap a on volem anar a la nostra vida.
Promoure creences i mecanismes proactius que ens permetin assolir les nostres metes.
Interactuar de manera eficaç i empàtica millorant les nostres relacions interpersonals .
Entendre als altres i fer-nos entendre, millorar la nostra comunicació.
Créixer personalment i valorar-nos amb acceptació, amb ganes i amb un canvi continu.
Fer-nos càrrec dels nostres problemes i adonar-nos-en dels nostres recursos per poder gestionar-los.