Qüestionari per a mares i pares en una família reconstituïda.

           

  Nom

  Email

  Quin és el problema més important que tens en aquest moment i no et veus capaç de resoldre per tu mateix/a?

  Quina seria per tu la solució al problema?

  Com t'imagines passats tres mesos amb el problema ja solucionat?

  Estaries interessat a realitzar un procés guiat (4 sessions) que t'ajudi a resoldre el problema?