Qüestionari per a mares, pares i parelles de persones amb addiccions

Nom

Email

Quin és el problema més important que tens en aquest moment i no et veus capaç de resoldre per tu mateix/a?

Quina seria per tu la solució al problema?

Com t'imagines a tu mateix/a havent passat tres mesos amb el problema solucionat?

Comentaris