Qüestionari per a mares i pares de fills/es amb una malaltia mental.

Nom

Email

Quin és el problema més important que tens en aquest moment i no et veus capaç de resoldre per tu mateix/a?

Quina seria per tu la solució al problema?

Com t'imagines a tu mateix/a havent passat tres mesos amb el problema solucionat?

Estaries interessat/da en realitzar un procés guiat (4 sessions) que t’ajudi a resoldre el teu problema?