Amb la teràpia de parella m’has ensenyat a articular la meva disconformitat respecte la meva parella!