Què és la PNL?

La PNL es defineix com l’”Art i la Ciència de l’Excel·lència Personal” i “L’Estudi de l’experiència subjectiva”.

La PNL estudia els processos a través dels quals les persones pensem, aprenem, actuem, organitzem les nostres informacions internes, obtenim recursos i canviem.

La PNL desenvolupa les capacitats d’observació i flexibilitat dels nostres comportaments per assolir els objectius personals i professionals desitjats.

La PNL sistematitza un conjunt d’eines i tècniques d’autoconeixement i comunicació, fàcils d’aprendre, que potencien la satisfacció, la integració i l’èxit en molts camps de la vida personal i professional de les persones.

La PNL posa al nostre abast tècniques actuals per millorar la comunicació i permet la detecció, utilització i modificació de patrons en les relacions, la consecució d’objectius i canvis personals, així com el desenvolupament de la creativitat, la flexibilitat i l’autoconeixement personal.

La PNL és un enfocament pragmàtic i fenomenològic perquè descobreix models útils basats en l’experiència més que en la teorització. En aquest sentit, no entra en competència sinó complementa la Teràpia Gestalt i la Teràpia Corporal Bioenergètica.

QUIN ÉS L’ORIGEN DE LA PNL?

La PNL neix a l’inici dels anys 70 de la mà de dos investigadors nord-americans: Richard Bandler (informàtic i Terapeuta Gestalt) i Jhon Grinder (lingüista i psicòleg).

Ambdós varen estudiar a tres grans genis de la comunicació i la psicoteràpia:

Milton Erikson (hipnoterapeuta), Virginia Satir (terapeuta familiar) i Fritz Perls (creador de la Teràpia Gestalt) per esbrinar les claus dels seus èxits professionals i extreure’n un model pràctic que qualsevol persona pugui aprendre i utilitzar per millorar la seva vida.

 

Comenta

Your email address will not be published.