Què és la Bioenergètica?

Home / Què és la Bioenergètica?

La Bioenergètica és una teràpia humanista desenvolupada pel psiquiatre americà Alexander Lowen (1910-2008) basada en el treball del psicoanalista austríac Wilhem Reich (1897-1957) sobre l’anàlisi del caràcter i el seu reflex corporal. A més d’una teràpia corporal, es una teràpia psicològica i psicoanalítica.

La Bioenergètica és una Teràpia que utilitza el cos i els seus processos energètics  per solucionar els conflictes emocionals i superar les limitacions o condicionants de la nostra personalitat o caràcter.

La Bioenergètica aporta a la psicologia el coneixement del caràcter i la personalitat humanes en funció de l’estructura del cos. Postula que el cos i la ment són la mateixa cosa, les dues cares d’una mateixa moneda. La diferència entre ambdues és que en el cos hi ha la nostra naturalesa, l’energia, els instints i emocions, i en la ment es desenvolupa la personalitat que permetrà o dificultarà el desenvolupament i l’expressió del cos i la seva naturalesa.