Des d’un punt de vista evolutiu, les parelles s’escullen per complementar les parts de cada uns que no són conscients, no són acceptades o no ens agraden. Les qualitat es veuen en l’altre d’una forma romàntica. D’alguna manera dues mitges persones s’uneixen per formar un ser complert i sortir al món amb major efectivitat.